www.oemedia.pl

Regulamin zakupów stron internetowych w serwisie oemedia.pl

obowiązuje od 01 marca 2021 roku

 

 

Spis treści

I. Informacje ogólne
II. Nasza usługa
III. Wykonanie usługi
IV. Odbiór strony internetowej
V. Zawarcie umowy i płatność
VI. Prawo odstąpienia od umowy
VII. Reklamacje
VIII. Twoje dane
IX. Zmiany regulaminu
X. Załaczniki

 

I. Informacje ogólne

[Czego dotyczy ten regulamin]

 

 1. W tym regulaminie używamy następujących pojęć:
 2. my – usługodawca, którym jest OE Media Sp. z o.o. Nasze pełne dane znajdują się poniżej:

OE Media Sp. z o.o. z siedzibą w Guzowym Piecu adres: Guzowy Piec 47, 11-036 Gietrzwałd, Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000884081, NIP: 7393950184, kapitał zakładowy 5000 zł w pełni opłacony;

 1. Ty – usługobiorca; każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mająca zdolność prawną, która zleca nam wykonanie usługi stworzenia strony internetowej;
 2. nasz sklep – sklep internetowy pod adresem www.oemedia.pl/sklep, w którym składasz zamówienie na wykonanie przez nas dla Ciebie strony internetowej;
 3. mail kontaktowy – nasz adres e-mail: projekty@oemedia.pl, który będzie używany do kontaktu z Tobą w sprawach związanych z wykonaniem dla Ciebie usługi.
 4. W regulaminie znajdziesz zasady na jakich wykonujemy usługę stworzenia strony internetowej na Twoje zamówienie.
 5. Regulamin stanowi integralną część zawieranej przez nas z Tobą umowy na wykonanie strony internetowej.
 6. Zanim zlecisz nam wykonanie usługi, przeczytaj uważnie ten regulamin i zaakceptuj jego treść.

 

II. Nasza usługa

[Jaką usługę u nas zamawiasz]

 

 1. Z tej części regulaminu dowiesz się jaką dokładnie usługę zlecasz nam do wykonania, czyli jaką stronę internetową dla Ciebie stworzymy.
 2. Usługa dotyczy stworzenia projektu strony internetowej zgodnej z opisem na karcie produktu oraz ogólną specyfikacją. Co to oznacza opisujemy w kolejnych punktach.
 3. Projekt strony internetowej zostanie stworzony zgodnie z następującą specyfikacją:
  • technologia wykonania strony internetowej: html + php + mysql, strona responsywna, dostosowana do współczesnych przeglądarek i urządzeń mobilnych, umożliwiająca edycję treści strony
  • strona internetowa zostanie oparta na systemie zarządzania treścią WordPress
  • treść strony internetowej będzie się zawierała ilość podstron określoną w karcie produktu
  • zapewnimy maksymalnie do 3 zdjęć z wybranego przez nas stocku (bazy zdjęć) jako materiał na stronę internetową. Pozostałe materiały takie jak np. inne zdjęcia, teksty, loga itp., muszą nam zostać dostarczone przez Ciebie;
  • na stronie internetowej mogą być użyte następujące elementy: slider, formularz kontaktowy, galeria, mapa Google;
  • nasza usługa nie obejmuje prac graficznych takich jak edycja (obróbka) zdjęć dostarczonych przez Ciebie, stworzenie loga, animacji czy filmów na potrzeby strony internetowej. Takie elementy powinny zostać dostarczone przez Ciebie, jeżeli chcesz je umieścić na stronie internetowej. Istnieje również możliwość zamówienia ich u nas, ale na podstawie odrębnej umowy za indywidualnie uzgodnionym wynagrodzeniem za ich wykonanie.
 1. Strona internetowa wykonana przez nas będzie się prawidłowo wyświetlać na urządzeniach, rozdzielczościach i przeglądarkach z ponad 6% udziałem w rynku. Nie bierzemy odpowiedzialności za nieprawidłową edycję treści, aktualizacje prowadzone na stronie internetowej oraz wykasowanie treści spowodowane, jeżeli zostanie to spowodowane Twoim działaniem (ewentualnie działaniem na Twoje zlecenie). Odpowiadasz za ingerencję w pliki strony internetowej, które mogą powodować niestabilne lub niewłaściwe działanie, lub całkowity brak działania strony internetowej.
 2. W ramach usługi zapewniamy umieszczenie strony internetowej na dostarczanym przez nas hostingu [hosting to usługa, która pozwala na umieszczenie Twojej strony w sieci Internet na specjalnie do tego przystosowanym serwerze]. Dostarczany przez nas hosting spełnia następujące kryteria:
  • 2 GB przestrzeni dyskowej na zawartość strony i poczty e-mail
  • obsługa do 5 skrzynek pocztowych
  • obsługa 1 bazy Mysql
  • dostęp poprzez FTP do serwera
  • dostęp poprzez cPanel do usługi hostingu
  • 50 GB transferu miesięcznie.
 1. W ramach usługi otrzymujesz od nas roczny hosting dla Twojej strony internetowej, bez dodatkowej opłaty. Później będziesz mógł przedłużyć hosting na kolejny okres, zamawiając u nas dalsze świadczenie tej usługi. Opłatę za usługę hostingu za kolejne okresy jej świadczenia pobieramy według naszego cennika, aktualnego na datę złożenia zamówienia. Roczny okres korzystania z hostingu bez dodatkowej opłaty liczy się od dnia zamieszczenia strony internetowej na dostarczanym przez nas hostingu.
 2. Nasza usługa obejmuje również instalację (bez dodatkowej opłaty) certyfikatu Let’s Encrypt™ SSL dla Twojej strony internetowej [certyfikat umożliwia weryfikację autentyczności odwiedzanej strony internetowej].
 3. Przysługuje Ci prawo do rezygnacji z umieszczenia przez nas stworzonego dla Ciebie projektu strony internetowej na dostarczanym przez nas hostingu i tym samym rezygnacji z możliwości korzystania z tego hostingu bez dodatkowej opłaty w okresie rocznym. W takiej sytuacji otrzymasz od nas wszystkie pliki strony internetowej spakowane w formacie zip (pliki oraz baza danych). Będziesz wtedy musiał we własnym zakresie zapewnić umieszczenie strony internetowej na wybranym przez Ciebie hostingu, dostarczanym przez innego hostingodawcę, aby Twoja strona była widoczna w sieci Internet. Możesz również zlecić nam wykonanie osobnej usługi zamieszczenia Twojej strony internetowej na wybranym i opłaconym przez Ciebie hostingu. Koszt wykonania przez nas takiej dodatkowej usługi wynosi 123 zł brutto.
 4. Swoją decyzję o ewentualnej rezygnacji z umieszczenia projektu strony internetowej na dostarczanym przez nas hostingu i tym samym rezygnacji z możliwości korzystania z tego hostingu bez dodatkowej opłaty w okresie rocznym, będziesz musiał nam zakomunikować za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na maila kontaktowego.
 5. W przypadku zakomunikowania nam rezygnacji z umieszczenia strony internetowej na dostarczanym przez nas hostingu, nie będzie Ci przysługiwało prawo do korzystania z tego hostingu w okresie rocznym bez dodatkowej opłaty w terminie późniejszym. Chcąc później korzystać z dostarczanego przez nas hostingu, będziesz musiał wykupić u nas taką usługę.

 

 

III. Wykonanie usługi

[Jak będziemy wykonywali zamówioną przez Ciebie usługę]

 

 1. Po złożeniu zamówienia i dokonaniu płatności (o czym przeczytasz w dalszej części regulaminu) skontaktujemy się z Tobą za pośrednictwem maila kontaktowego.
 2. Pamiętaj, że cały roboczy kontakt pomiędzy nami związany z wykonaniem usługi będzie się odbywał za pośrednictwem poczty e-mail. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, dopuszczamy inną formę kontaktu.
 3. W wiadomości e-mail otrzymasz od nas dokładną informację co do dalszego postępowania. W tej wiadomości poprosimy Cię o przesłanie materiałów na stronę internetową (teksty, ewentualnie zdjęcia, filmiki itp.), jak również poprosimy Cię o podanie kilku informacji, które przybliżą nam jak ma wyglądać Twoja strona internetowa. Poprosimy Cię również, abyś w wiadomości e-mail potwierdził, że przesłałeś nam komplet materiałów na stronę internetową.
 4. Do wykonania usługi stworzenia dla Ciebie strony internetowej przystąpimy dopiero po otrzymaniu od Ciebie w wiadomości e-mail potwierdzenia, że przesłałeś nam już komplet materiałów na stronę internetową. Od dnia otrzymania przez nas takiego potwierdzenia, liczony jest termin na wykonanie usługi.
 5. Termin na wykonanie przez nas usługi wynosi 21 dni roboczych od otrzymania od Ciebie potwierdzenia przesłania nam kompletu materiałów na stronę.
 6. Jeżeli przy składaniu zamówienia wybrałeś opcję zgody na natychmiastowe przystąpienie przez nas do wykonania usługi, godząc się jednocześnie na utratę przysługującego Ci prawa do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia (na ten temat przeczytasz w dalszej części regulaminu), to termin na wykonanie usługi wynosi 7 dni roboczych od otrzymania od Ciebie potwierdzenia przesłania nam kompletu materiałów na stronę.
 7. Do biegu terminów wykonania usługi, określonych w punktach 5 i 6 powyżej, nie wlicza się okresów oczekiwania przez nas na przesłanie przez Ciebie ewentualnych uwag do projektu strony internetowej, jak również okresów oczekiwania przez nas na przesłanie przez Ciebie innych informacji, których brak obiektywnie uniemożliwia nam prawidłowe wykonanie usługi.
 8. Ustalamy z Tobą, że w momencie otrzymania od Ciebie potwierdzenia, że przesłałeś nam komplet materiałów na stronę internetową, dalsze przesyłanie materiałów nie jest już dopuszczalne. Pamiętaj, że aby wykonać dla Ciebie stronę internetową w terminie, do jakiego się zobowiązaliśmy, w momencie przystąpienia do pracy musimy posiadać komplet materiałów od Ciebie, na których będziemy pracowali. Dosyłanie dalszych materiałów w trakcie naszej pracy, mogłoby nam uniemożliwić wywiązanie się z tego zobowiązania. Dlatego prosimy Cię o dokładne przemyślenie czy materiały na stronę internetową są kompletne przed ich przesłaniem.
 9. Po otrzymaniu potwierdzenia kompletności przesłanych nam przez Ciebie materiałów na stronę internetową, przystąpimy do jej tworzenia. W trakcie tworzenia strony internetowej możemy kontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
 10. Po zakończeniu procedury odbioru projektu strony internetowej, opisanej w części IV regulaminu, dokonamy zamieszczenia stworzonej dla Ciebie strony internetowej w sieci Internet na dostarczanym przez nas hostingu.
 11. Jeżeli zrezygnujesz z umieszczenia przez nas stworzonej dla Ciebie strony internetowej na dostarczanym przez nas hostingu i tym samym zrezygnujesz z możliwości korzystania z tego hostingu bez dodatkowej opłaty w okresie rocznym, otrzymasz od nas poprzez e-mail wszystkie pliki strony internetowej spakowane w formacie zip (pliki oraz baza danych). Rozważając czy chcesz zrezygnować z umieszczenia strony internetowej na naszym hostingu, przeczytaj jeszcze raz dokładnie w szczególności punkty 5 i 7 w części II niniejszego regulaminu.
 12. Swoją decyzję o ewentualnej rezygnacji z umieszczenia strony internetowej na dostarczanym przez nas hostingu musisz nam zakomunikować za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na maila kontaktowego. Jeżeli nie otrzymamy od Ciebie informacji o takiej decyzji najpóźniej do zakończenia procedury odbioru projektu strony internetowej, opisanej w części IV regulaminu, dokonamy zamieszczenia strony internetowej w sieci Internet na dostarczanym przez nas hostingu. Pamiętaj, że w takiej sytuacji możesz później zrezygnować z korzystania z dostarczanego przez nas hostingu i zwrócić się do nas o przesłanie Ci poprzez e-mail wszystkich plików strony internetowej spakowanych w formacie zip (pliki oraz baza danych), jeżeli będziesz chciał skorzystać z hostingu dostarczanego przez innego hostingodawcę.
 13. Zamówiona przez Ciebie usługa stworzenia strony internetowej jest wykonana z momentem zamieszczenia strony internetowej na dostarczanym przez nas hostingu, zgodnie z punktem 10 powyżej, albo (zgodnie z dokonanym przez Ciebie wyborem) z momentem wysłania do Ciebie poprzez e-mail wszystkich plików strony internetowej spakowanych w formacie zip (pliki oraz baza danych), zgodnie z punktem 11 powyżej.

 

IV. Odbiór strony internetowej

[Jak dokonasz akceptacji wykonanej przez nas usługi]

 

 1. Stworzony przez nas projekt strony internetowej udostępnimy Ci do akceptacji umieszczając go w środowisku testowym na naszym hostingu. Projekt będzie miał formę działającej strony internetowej.
 2. Akceptacji projektu strony internetowej dokonujesz przez przesłanie nam e-maila z informacją o akceptacji projektu albo w sposób milczący, w momencie upływu 5 dni od wysłania przez nas projektu, jeżeli w tym czasie nie otrzymamy od Ciebie e-maila z uwagami do projektu, o których mowa w punkcie 3 poniżej. Z chwilą akceptacji projektu dokonujesz jego odbioru.
 3. Uwagi do projektu strony internetowej muszą wyraźnie wskazywać treść oczekiwanej przez Ciebie zmiany tak, aby ich uwzględnienie mogło zostać wykonane w sposób niebudzący wątpliwości. Uwagi lub ich część niespełniające tego wymogu lub otrzymane przez nas po terminie, nie będą uważane za skutecznie zgłoszone. Za niezgłoszone skutecznie będą również uważane takie uwagi lub ich część, które będą niezgodne z zawartą przez nas umową, niemożliwe do uwzględnienia z technicznego punktu widzenia oraz takie, których wprowadzenie byłoby nadmiernie utrudnione. W tej ostatniej sytuacji możemy Ci ewentualnie zaproponować rozwiązanie alternatywne.
 4. W przypadku otrzymania od Ciebie zgłoszonych skutecznie uwag, niezwłocznie przystąpimy do ich wprowadzenia do projektu strony internetowej.
 5. Zmieniony projekt strony internetowej prześlemy Ci do akceptacji, w sposób wskazany powyżej w punkcie 1. Akceptacji zmienionego projektu dokonujesz zgodnie z postanowieniami punktu 2 powyżej. Do ewentualnych uwag zgłoszonych do zmienionego projektu, stosuje się punkt 3 powyżej.
 6. Jeżeli zgłosisz skutecznie uwagi do zmienionego projektu strony internetowej, niezwłocznie przystąpimy do ich wprowadzenia i prześlemy Ci projekt po dokonaniu kolejnych zmian, w sposób określony w punkcie 1 powyżej.
 7. Ustalamy z Tobą, że w ramach procedury odbioru projektu strony internetowej masz prawo do zgłoszenia do niego uwag dwukrotnie. Przedstawiony Ci projekt strony internetowej po drugiej zmianie, jest uważany za ostatecznie wykonany. Przysługuje Ci nadal prawo do zgłaszania nam dalszych uwag, jednak już w trybie reklamacyjnym opisanym w części VI regulaminu, jeżeli uważasz, że wykonana prze nas strona internetowa jest niezgodna z zawarta między nami umową.

 

 V. Zawarcie umowy i płatność

[W jaki sposób zawierasz z nami umowę i jak dokonujesz płatności]

 

 1. Umowę z nami zawierasz poprzez złożenie zamówienia na wykonanie usługi w naszym sklepie pod adresem: oemedia.pl/sklep
 2. Nasze wynagrodzenie za wykonanie usługi stworzenia dla Ciebie strony internetowej jest wskazane przy oferowanej usłudze w naszym sklepie. Wskazana kwota jest kwotą brutto. Dodatkowo zamawiając naszą usługę masz możliwość bezpłatnego korzystania przez okres roku z dostarczanego przez nas hostingu, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, bez ponoszenia dodatkowej opłaty za ten okres.
 3. Procedura zawarcia umowy w naszym sklepie internetowym wygląda następująco (zostaniesz przez nią w prosty i intuicyjny sposób przeprowadzany składając zamówienie):
  1. (Ekran 1) W naszym sklepie jest zamieszczona oferowana usługa wraz z podana kwotą wynagrodzenia za jej wykonanie. W celu złożenia zamówienia na wykonanie usługi, należy w pierwszej kolejności kliknąć ikonkę „Dodaj do koszyka”, a następnie przejść przez niżej opisaną procedurę zamówienia. Po kliknięciu ikonki przechodzisz do kolejnego ekranu – do koszyka;
  2. (Ekran 2) W koszyku widzisz podsumowanie jego zawartości, w tym kwotę do zapłaty. Znajduje się tutaj też pole do wprowadzenia kuponu rabatowego. Jeśli go posiadasz – wprowadź go i kliknij “zastosuj kupon”. Znajduje się tam również ikonka „Przejdź do kasy”. Po jej kliknięciu zostajesz przekierowany do kolejnego ekranu;
  3. (Ekran 3) Tu wypełniasz swoje dane wskazane w formularzu. Ten ekran zawiera również ikonkę „Regulamin”, której kliknięcie otwiera niniejszy regulamin. Po otworzeniu regulaminu masz również możliwość zapisania go w swoim urządzeniu w formie pliku pdf. Powinieneś uważnie przeczytać regulamin, a następnie na ekranie zaznaczyć ikonkę „Akceptuję treść regulaminu”. Poprzez zaznaczenie tej ikonki oświadczasz, że zapoznałeś się z regulaminem, akceptujesz jego treść i zgadzasz się aby był on integralną częścią umowy, którą z nami zawrzesz. Na tym ekranie masz również opcjonalną możliwość zaznaczenia ikonki „Skróć czas realizacji zamówienia”. Poprzez zaznaczenie tej ikonki oświadczasz, że wyrażasz zgodę na rozpoczęcie przez nas spełniania świadczenia wynikającego z umowy, którą zawrzemy, przed upływem terminu do odstąpienia od tej umowy, co spowoduje utratę przez Ciebie prawa do odstąpienia od umowy. W przypadku zaznaczenia ikonki czas realizacji przez nas usługi, na zasadach określonych w regulaminie, będzie wynosił 7 dni roboczych, zaś w przypadku jej niezaznaczenia 21 dni roboczych. Ikonka „Skróć czas realizacji zamówienia” jest przez nas opatrzona szczegółową i czytelną informacją, z której dowiesz się jakie są skutki jej zaznaczenia albo pozostawienia niezaznaczonej, w szczególności poinformujemy Cię dokładnie jaki to będzie miało wpływ na przysługujące Ci prawo do odstąpienia od umowy, którą z nami zawrzesz. Na dole tego ekranu znajduje się ikonka „Kupuję i płacę”. W celu skutecznego złożenia zamówienia i dokonania płatności musisz kliknąć tę ikonkę, co spowoduje przejście do następnego ekranu, który pozwoli Ci na przeprowadzenie procesu płatności;
  4. (Ekran 4) Po kliknięciu ikonki „Kupuję i płacę” przechodzisz do ekranu operatora płatności online Blue Media. Postępuj zgodnie ze znajdującą się na ekranie instrukcją, aby dokonać płatności. Po kliknięciu odpowiedniej ikonki zostaniesz przeniesiony do systemu bankowości elektronicznej swojego banku, gdzie będziesz mógł dokonać płatności. Z momentem dokonania płatności składasz zamówienie, a tym samym zawierasz z nami umowę. Po zakończeniu procesu płatności w systemie bankowości elektronicznej Twojego banku, zostajesz z niego wylogowany i wracasz do naszego sklepu, do ekranu z podsumowaniem transakcji;
  5. (Ekran 4) Jeśli wybrałeś opcję zapłaty z odroczonym terminem płatności od razu po kliknięciu „Kupuję i płacę” zamówienie jest złożone i przechodzisz do ekranu podsumowania. Płatności dokonasz później na podstawie faktury – po odbiorze zamówienia ( punt IV niniejszego regulaminu).
  6. (Ekran 5) Tu wyświetla się podsumowanie transakcji ze wskazaniem zamówionej przez Ciebie usługi, podziękowaniem za złożone zamówienie i informacją, że będziemy się z Tobą wkrótce kontaktowali;
  7. (Ekran 6) Po przejściu płatności przez Blue Media wyświetli się ekran z informacją o tym, że płatność została skutecznie dokonana i po zaksięgowaniu niezwłocznie się z Tobą skontaktujemy;
  8. (e-mail) W niedługim czasie po zakończeniu wyżej opisanej procedury składania zamówienia, otrzymasz od nas dodatkowo potwierdzenie zamówienia w wiadomości e-mail. Wiadomość będzie zawierała podsumowanie zamówienia oraz będzie do niej załączony niniejszy regulamin w formie pliku pdf, tak abyś mógł zapisać go na swoim urządzeniu i w razie potrzeby mógł zawsze do niego wrócić.
 4. Umowa pomiędzy Tobą a nami zostaje zawarta (jak to zostało wskazane powyżej w punkcie 2 lit. d) w momencie dokonania przez Ciebie płatności za zamawianą usługę stworzenia strony internetowej.
 5. Integralną częścią zawartej pomiędzy nami umowy jest niniejszy regulamin.

 

 

VI. Prawo odstąpienia od umowy

[Jak możesz odstąpić od zawartej z nami umowy]

 

 1. Przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej z nami umowy, na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.), jeżeli jesteś:
  1. konsumentem, tj. osobą fizyczną zawierającą z nami umowę niezwiązaną bezpośrednio z Twoją działalnością gospodarczą lub zawodową;
  2. osobą fizyczną zawierającą z nami umowę bezpośrednio związaną z Twoją działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla Ciebie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Ciebie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Informacje dotyczące korzystania z prawa do odstąpienia od umowy udzielamy Ci przy wykorzystaniu wzoru pouczenia o odstąpieniu od umowy, określonego w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, wypełnionego zgodnie z przepisami tej ustawy. Pouczenie o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, jako jego integralna część.
 3. Możesz odstąpić od umowy korzystając z formularza odstąpienia od umowy, ale nie masz takiego obowiązku. Formularz odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, jako jego integralna część. Jest on zgodny z załącznikiem nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta stanowiącym wzór formularza odstąpienia od umowy.
 4. Jeżeli wyrazisz zgodę na rozpoczęcie przez nas spełniania świadczenia wynikającego z umowy przed upływem terminu do odstąpienia od tej umowy, spowoduje to utratę przez Ciebie prawa do odstąpienia od umowy, na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Zgodę taką możesz fakultatywnie wyrazić zaznaczając ikonkę „Skróć czas realizacji zamówienia”, podczas składania zamówienia (patrz część IV punkt 2 lit. c regulaminu.

 

 VII. Reklamacje

[Jak możesz złożyć reklamację dotyczącą świadczonej przez nas usługi]

 

 1. Jesteśmy zobowiązani do wykonania dla Ciebie strony internetowej nieposiadającej wad.
 2. Jeżeli uważasz, że wykonana przez nas dla Ciebie strona internetowa posiada wady, w szczególności, że nie jest zgodna z zawartą przez nas umową, masz prawo złożyć do nas reklamację.
 3. Reklamację możesz złożyć w szczególności na piśmie na nasz adres: OE Media, Guzowy Piec 47, 11-036 Gietrzwałd (zalecamy wysyłkę przesyłką poleconą) lub poprzez wiadomość e-mail na nasz mail kontaktowy kontakt@oemedia.pl Skorzystanie z formy e-mail może przyśpieszyć rozpatrzenie Twojej reklamacji.
 4. Na zgłoszoną przez Ciebie reklamację odpowiemy niezwłocznie, przy czym konkretny czas jej rozpatrzenia będzie wynikał z charakteru zastrzeżeń jakie nam zgłosisz.
 5. Jeżeli jesteś konsumentem, rozumianym jako osoba fizyczna działającą w celach niezwiązanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego zawodu, masz prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Możesz w tym celu złożyć skargę poprzez unijną platformę ODR: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

 

VIII. Twoje dane

[Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe]

 

 1. Kiedy rejestrujesz konto w naszym sklepie lub składasz zamówienie, dobrowolnie podajesz nam swoje dane osobowe. Jeśli nie podasz nam tych danych, nie będziemy mogli przyjąć Twojego zamówienia.
 2. Zawsze możesz poprosić nas o dostęp do swoich danych osobowych. Możesz je też samodzielnie zmieniać w ustawieniach swojego konta.
 3. Zasady, zgodnie z którymi przetwarzamy Twoje dane osobowe, opisaliśmy w naszej polityce prywatności. Znajdziesz ją pod adresem: https://oemedia.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies/.
[Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).]

 

IX. Zmiany regulaminu

[Na jakich zasadach możemy zmienić ten regulamin]

 

 1. Jeśli zmienimy ten regulamin, udostępnimy go w naszym sklepie co najmniej 7 dni przed tym, od kiedy nowy regulamin zacznie obowiązywać.
 1. Jeśli masz konto w naszym sklepie, o zmianie regulaminu poinformujemy Cię, kiedy następnym razem się zalogujesz. Poprosimy Cię wtedy o akceptację zmian w regulaminie. Zmiany w regulaminie zaakceptujesz poprzez kliknięcie w polu tego komunikatu. Jeśli nie zaakceptujesz tych zmian, system Cię wyloguje. W takiej sytuacji możesz kontynuować zakupy w naszym sklepie bez zalogowania, zgodnie z naszym regulaminem.
 2. Zamówienia, które złożysz przed tym, jak w życie wejdzie nowy regulamin, zrealizujemy zgodnie z wcześniejszymi zasadami.

 

X. Załączniki do regulaminu

[Jakie są załączniki do tego regulaminu]

 

 1. Załączniki do niniejszego regulaminu (nr 1 i nr 2) stanowią jego integralną część.
 2. Załącznik nr 1 to pouczenie o odstąpieniu od umowy (patrz część V punkt 2 regulaminu). Zapoznaj się uważnie z tym załącznikiem przed zawarciem umowy. Jeżeli po jej zawarciu będziesz rozważał odstąpienie od niej, w załączniku znajdziesz istotne informacje w tym zakresie.
 3. Załącznik nr 2 to formularza odstąpienia od umowy (patrz część V punkt 3 regulaminu). Jeżeli podejmiesz decyzję o odstąpieniu od zawartej z nami umowy, będziesz mógł to zrobić z wykorzystaniem tego formularza, ale jego wykorzystanie nie jest obowiązkowe. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w załączniku nr 1.

 

 

Załącznik nr 1

 

Pouczenie o prawie konsumenta do odstąpienia od umowy.

Masz prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy dotyczącej zamówionych usług wygasa po upływie 14 dni od dnia jej zawarcia. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas (kontakt@oemedia.pl, adres: OE Media Sp. z o.o.  Guzowy Piec 47, 11-036 Gietrzwałd) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). W tym celu możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, znajdującego się poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa powyżej. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

UWAGA! Zgodnie z art. 38 pkt 1) ustawy o prawach konsumenta z dnia 24 czerwca 2014 roku, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku, gdy usługa, której dotyczy została w pełni wykonana za wyraźną zgodą i aprobatą Klienta przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy.

 

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI ELEKTRONICZNEJ
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

OE Media Sp. z o.o.
Guzowy Piec 47,
11-036 Gietrzwałd

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie Usługi elektronicznej:

Nr zamówienia: ………………………………………..

Data zawarcia umowy: …………..

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): _________________________________________________________________________

Adres e-mail_________________________________________________________________

 

Podpis konsumenta(-ów): ___________________________________

 

Data: ___________________________________________________